Kategorie: Historie

Historické zmínky v novinách a časopisech

Historické zmínky o klubu v novinách a časopisech

Historické zmínky o klubu v novinách a časopisech

Informace nalezené v Státním okresním archívu Vsetín.

obrázek turisty

Časopis KČST "Bezkydy - Jeseníky" (název časopisu byl Bezkydy se "z")
ročník IX. čís. 1 str. 55. z 9.února - 5 let od založení Klubu československých turistů Župa Valašská.
str. 56. - 14.11.1933 zřízen ve Val. Meziříčí nový odbor KČST
ročník X. - počty členů KČST Val. Meziříčí - Valašská župa
  1934  145 členů
  1935  214 členů


Z almanachu ke 120 letům tělovýchovy ve Valašském Meziříčí 1984

TURISTIKA

obrázek stromu

Turistika nabízí v naší TJ řadu možností odpočinku aktivním pohybem spojeným s kulturně poznávací Činností. Je zaměřena na práci s mládeží, organizovanou ve skupinách TOM [turistické oddíly mládeže] a na zájmovou turistiku dospělých. Větší pozornost bude opět věnována výkonnostním formám.

Po dobu více než dvaceti let je turistika spojena především se jménem Jaromíra Dvořáčka, který je předsedou odboru. Za jeho vedení vznikla oblíbená akce ?Podzimní putování Valašskem". V letošním roce připravuje již XIV. ročník. Tradici má činnost TOMů, kde mezi průkopníky patřili cvičitelé F. Škovránek, M. Zajíc a v současné době především L. Bagárová. V roce 1980 se členky TOMu BRONTOSAURUS staly přebornicemi ČSSR v branném turistickém závodě. Protipólem turistické mládeže jsou turisté staršího věku, jejichž aktivita je příkladná. Pravidelné vycházky, výlety i autobusové zájezdy jsou náplní jejich turistických dnů.

Celoroční program akcí je výborem odboru volen tak, aby si mohli vybrat lidé různého veku i odlišných zájmů. Vedle pěší turistiky se rozvíjí i lyžařská turistika, výkonnostní formy jsou zastoupeny dvou i vícedenními cestami, pro vyspělé se nabízí účast na dálkových etapových pochodech [DEP], připravuje se rodinná turistika, pro aktivní členy se nabízí možnost zahraničních zájezdů. Přitažlivá je i naučně vzdělávací činnost sestávající z besed a přednášek doplněných promítáním diapozitivů. Zvláštní pozornosti si zasluhuje skupina značkařů, pečující pod vedením V. Dolečkové o obnovení značek ve svěřeném úseku.

Střediskem turistiky byly v minulosti chaty na Lázech a Malé Bystřici a je škoda, že obě dnes slouží soukromým účelům. Lze doufat, že se nalezne řešení směřující k obnovení stabilní turistické základny v prostředí valašských hor.

Z řady cvičitelů a funkcionářů je třeba uvést alespoň několik jmen těch, kteří pro turistiku, vedle již vzpomenutých, hodně vykonali. Jsou to: F. Dvořák, B. Barošová, F. Vrátník, Z. Kadlec, S. Dvořáčková, J. Jílková-Stavěníčková, B. Růžičková, J. Číp, F. Černocký, V, Opluštil aj.


Informace o klubu českých turistů TJ Valašské Meziříčí