Zdroj: http://kctvm.wz.cz/install/index.php?a=14  •  Vydáno: 17.3.2009 0:00  •  Autor: PeVal

Historické informace

Historické informace o KČT TJ Valašské Meziříčí

Historické informace o KČT TJ Valašské Meziříčí

Informace nalezené v Státním okresním archívu Vsetín.

inv. čís. 921, karta 539 - spolkový spis r. 1933-48

Stanovy Klubu československých turistů odbor Valašské Meziříčí ze dne 17.5.1931, přezkoušeno 8.2.1940, 24.2.1940 úprava názvu na KČT Klub českých turistů odbor Valašské Meziříčí.

Oznámení KČST Praha o utvoření pobočky spolku se jménem Klub československých turistů odbor ve Valašském Meziříčí.


Historické zmínky o klubu v novinách a časopisech