Kategorie: Historie

Historické informace

Historické informace o KČT TJ Valašské Meziříčí

Historické informace o KČT TJ Valašské Meziříčí

Informace nalezené v Státním okresním archívu Vsetín.

inv. čís. 921, karta 539 - spolkový spis r. 1933-48

Stanovy Klubu československých turistů odbor Valašské Meziříčí ze dne 17.5.1931, přezkoušeno 8.2.1940, 24.2.1940 úprava názvu na KČT Klub českých turistů odbor Valašské Meziříčí.

Oznámení KČST Praha o utvoření pobočky spolku se jménem Klub československých turistů odbor ve Valašském Meziříčí.

 • Valná hromada klubu 15.12.1933
  zvolen předseda, okresní školní inspektor Bohumil Pipek
  I. místopředseda: Dr. Jaroslav Dorazil
  II. místopředseda: J. Moravec
  Jednatel: Václav Picha
  Pokladník: J. Tetřev
 • Valná hromada 16.2.1936
  volby předseda: Bohumil Pipek
  I. místopředseda: Jar. Kučera
  II. místopředseda: Vojtěch Rozehnal
  Jednatel: Vilém Sovadin
  Pokladník: František Janečka
  6 členů výboru, náhradníci,
  revizní komise: Františel Janyška, František Rolena
 • Valná hromada 8.2.1937
  zvolen nový výbor, předseda a jednatel zůstává
 • Valná hromada 9.1.1938
  předseda: Ing. Antonín Dohnal
  I. místopředseda: Vojtěch Rozehnal
  II. místopředseda: Kučera
  I. jednatel: Sovadin
  II. jednatel: Alfred Zahradil
  pokladník: Hladišová
 • Valná hromada 16.1.1939
 • Valná hromada 11.1.1940
 • 21.2.1940 žádost na Okresní úřad o povolení výborové schůze
 • Valná hromada 3.3.1942
  předseda: Frant. Šišák
  místopředseda: Oldřich Kavka
  jednatel: Jakub Hanák
  pokladník: Jaroslav Tomek
  referenti:
   - lyžařský - Šišák
   - noclehárenský - J.T.Herold
   - značkařský - Hynek Balner
   - vycházkový - Karel Glogar
 • Valná hromada 21.2.1944 v restauraci "U Stolaříků"
 • Valná hromada 5.2.1945
 • Valná hromada 12.2.1948
  předseda: Rudolf Címala
  místopředseda: Josef Vrátník, Ing. Evžen Hrabovský
  jednatel: Jakub Hanák, Zdeněk Fortelka
  pokladník: Eduard Tomek

Historické zmínky o klubu v novinách a časopisech