Jak se stát členem

logo KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT.

Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor, oblast a ústředí. Osoby mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce. Zájemce vyplní přihlášku a s fotografií předá odboru. Po zaplacení příspěvku se stává členem.

V současné době je členský příspěvek 160 Kč pro juniory a seniory, 270 Kč pro výdělečně činné.